Az ügyfelünknek különösen a következő ügyvédi szolgáltatást nyújtunk:

 • jogi tanácsadást
 • jogi iratok tervezetét, kidolgozását, megitélését
 • jogi szakvélemény szó- és írásbeli adást
 • kártérítés becslést és igénylést
 • szerződések tervezetét, kidolgozását, megitélését
 • általános jogi képviseletet
 • hatóság előtti képviseletet
 • bíróság előtti képviseletet

Ügyvédi szolgáltatásunk különösen – de nem kizárólag – az alábbi szakterületekre terjed ki: 

 • Adóbüntetőjog
 • Adójog
 • Adótanácsadás joga
 • Általános szerződési feltételek
 • Balesetek joga
 • Bankjog és értékpapírjog
 • Bérleti jog
 • Beruházási jog
 • Biztosítási jog
 • Büntetőjog
 • Családjog
 • Gazdasági jog
 • Haszonélvezeti jog
 • Információs technológia joga
 • Ingatlanjog
 • Kereskedelmi jog
 • Közvetítői jog
 • Lízingjog
 • Médiajog
 • Munkajog
 • Orvosi és praxisjog
 • Öröklési jog
 • Pénzügyi jog
 • Sajtójog
 • Szabálysértés
 • Számítógépes jog
 • Szerzői jog
 • Társasági jog
 • Társasházközösségi jog
 • Termékfelelősség
 • Vállalkozási szerződések joga
 • Vállalati jogutódlás
 • Versenyjog